schaduw

Beleidsregisseur Agrarische Zaken (28-36 uur)
Gemeente Oss

HBO   |   Maximaal €5372   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   28 - 36 uur
Jij bent degene die het agrarische beleid actief volgt, op de hoogte is van ontwikkelingen in deze sector en de gemeente Oss hierover adviseert

De afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie (LWE) is op zoek naar een:

 

Beleidsregisseur Agrarische Zaken

(28-36 uur)

 

Jij bent degene die het agrarische beleid (landelijk, provinciaal en regionaal) actief volgt, op de hoogte is van ontwikkelingen in deze sector en de gemeente Oss hierover adviseert.

 

De ontwikkeling van de agrarische sector is een belangrijk onderwerp voor de gemeente Oss. Niet alleen door de aard en omvang van de sector maar ook door onze aan de landbouw gerelateerde economie. Aandachtspunt is de dynamiek in de sector, de verbin­dingen met diverse stakeholders en de diverse opgaven in het buitengebied. Dit vraagt om voortdurende (her)oriëntatie en intensief overleg met vele partijen in een breed netwerk.

 

Veel agrarische ondernemers moeten de komende jaren een keuze maken voor hun bedrijf. Stoppen, doorontwikkelen of verbreden. Om deze opgave in goede banen te leiden heeft onze gemeenteraad een ‘agrarische visie’ opgesteld. Op basis van de doelen in deze visie blijven wij in gesprek met de ondernemer die door wil en geven wij de ruimte aan de boer om te innoveren naar een duurzame toekomst voor zijn bedrijf.

Met een gebiedsgerichte aanpak komen we samen met de sector en betrokken mede-overheden tot een concrete integrale uitvoeringsagenda per polder. Inmiddels zijn we hier volop mee bezig in de Westelijke polder. Later volgen de Oostelijke Polder en het overige agrarisch gebied. Samen met de sector gaan we de opgestelde gebiedsagenda uitvoeren. Hierbij lobbyen we ook voor rijksgelden en experimenteerruimte.

 

Rondom agrarische zaken werken verschillende collega’s intern samen. Waaronder een accountmanager agrarische zaken, een beleidsregisseur Milieu, Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling / Planjurist - en de Planoloog voor het Landelijk gebied en de afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving.

 

Wat ga je doen?

Je bent het eerste aanspreekpunt van de wethouder Agrarische zaken en neemt het voortouw in het portefeuillehoudersoverleg Agrarische zaken. Bestuurlijke stukken bereid jij voor en loods je soepel door de besluitvormingsrouting. Intern ben jij de aanvoerder van de collega’s die (organisatiebreed) met agrarische zaken bezig zijn. Je brengt hen regelmatig bij elkaar voor afstemming en voorbereiding op bestuurlijke advisering. Hiernaast verricht je ook de volgende taken:

 • Je adviseert primair op agrarische zaken, maar benadert dit onderwerp altijd vanuit een helicopterview en in verbinding met alle belangen in het brede buitengebied (o.a. de windenergie in de duurzame polder, de ecologische- en klimaatbelangen, recreatie en toerisme);
 • Je ziet toe op de nakoming van de afspraken uit de gebiedsgerichte uitvoeringagenda en overlegt periodiek om de realisatie te kunnen garanderen. Ook hierbij schakel je nauw met de andere belangen in het buitengebied;
 • Je sluit aan bij de kopgroep Landbouw van de RNOB en adviseert ons bestuur hierover;
 • Je beschikt over een netwerk in de provincie/regio en op landelijk niveau, zodat je van agrarische ontwikkelingen en ontwikkelingen in het brede buitengebied op de hoogte bent en erop kunt afstemmen/regisseren.

 

Wat bieden we?

 • Je werkt nauw samen met collega’s rondom de Agrarische sector (binnen en buiten de organisatie) en de collega’s van het team Energietransitie die werken aan het project ‘duurzame polder’. Hiernaast werk je ook samen met de beleidsmedewerkers uit andere beleidsthema’s (Klimaatadaptatie, Recreatie en Toerisme, Economie, en Mobiliteit) en/of breder in de organisatie. De lijnen naar het bestuur en jouw collega’s zijn kort en de sfeer is informeel. We zijn open naar elkaar en we komen samen tot resultaat, ieder vanuit zijn kracht en verantwoordelijkheid;
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.372,- bruto per maand, schaal 11, op basis van een fulltime dienstverband en een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%.
 • Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, faciliteiten voor thuiswerken, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling met goede opleidingsmogelijkheden en een gunstige ouderschapsverlofregeling
 • Het betreft een contract van 1 jaar en bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd;

 

Wie is onze ideale kandidaat?

 • Je beschikt minimaal over HBO niveau, met enkele jaren ervaring op het brede thema Agrarisch / Buitengebied;
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en vindt het leuk om – samen met het Osse netwerk (o.a. Regio Noordoost-Brabant, Provincie) - agrarische zaken voor elkaar te krijgen;
 • Je kent jouw vakgebied goed en kunt het belang ervan op een goede en passende manier onder de aandacht brengen bij de andere beleidsdomeinen;
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een ondernemende/pro-actieve, resultaatgerichte en flexibele werkinstelling.

 

Afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie

Afdeling LWE bestaat uit 40 enthousiaste aanpakkers. De sfeer is informeel en sociaal betrokken met veel ruimte voor humor. Er zijn veel ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen, er is daarvoor grote bereidheid om samen aan de slag te gaan en buiten elkaars vakgebied te kijken.
De teamontwikkeling is gericht op de ambitie om strategischer te kunnen opereren als afdeling, maar ook als organisatie in zijn geheel en – mede gelet op de Omgevingswet – integraal met elkaar en met de samenleving. De afdeling is verantwoordelijk voor de advisering over de koers van de organisatie op het gebied van: Milieu, Duurzaamheid, Openbare ruimte en Mobiliteit, Wonen, Werken, Natuur, Erfgoed en Economie.

 

Wil je meer informatie?

Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met Dries Ewalds, Afdelingshoofd LWE, via telefoonnummer 06-42215067

 

Ligt hier voor jou een uitdaging?

Reageer dan uiterlijk zondag 4 december 2022 t.a.v. Dries Ewalds via www.werkenbijoss.nl.

 

Deze vacature wordt tegelijk intern als extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

 

De gesprekken vinden plaats op maandag 12 december 2022.

Competenties

Flexibiliteit
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij Oss?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website