schaduw

Strategisch Adviseur/Programmamanager Wonen
Gemeente Oss

WO   |   Maximaal €5814   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 30-8-2020)
Je gaat aan slag met complexe vraagstukken op het gebied van wonen en bent eindverantwoordelijke voor het programma Wonen. Interessant? Lees verder!

De afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie is op zoek naar een

 

Strategisch Adviseur/Programmamanager Wonen        (32-36 uur)

 

Wonen in Oss is veelzijdig: Stedelijk wonen in het centrum van de stad, groen wonen in de suburbane woonwijken, landelijk wonen in de vele dorpen en de historische stadjes langs de Maas. Met al deze diversiteit aan woonmilieus in Oss en het omliggende landelijke gebied, begrensd door de Maas en de A50 vormt Oss in feite haar eigen woningmarkt.

 

Onze ambitie op het gebied van wonen is fors. Zo streven we ernaar om de woningproductie te verhogen naar 600 woningen per jaar. Hiervoor wordt momenteel een taskforce ingesteld (met een externe trekker) die, naast de bestaande processen, op onorthodoxe wijze de versnelling tot stand moet laten komen. 

 

Jij bent als strategisch adviseur/programmamanager Wonen een belangrijke speler in die taskforce en zorgt er mede voor dat de huidige processen én de processen rondom de versnelling woningbouw soepel doorlopen. Hiernaast ben jij de eerste adviseur van één of meerdere collegeleden en het gehele bestuur op het brede gebied van wonen.

 

Wat ga je doen?

Je gaat aan slag met de complexere vraagstukken op het brede gebied van wonen. Je wijst ons in de goede richting en bent eindverantwoordelijke voor het (begrotings)programma Wonen.

Begin 2020 heeft onze gemeenteraad de ‘Woonvisie gemeente Oss 2020’ vastgesteld. Deze visie geeft ons richting voor de toekomst, waarbij er 4 ambities centraal staan:


1. Complete woongemeente:

 • Aandacht voor de woonomgeving bestaande wijken en kernen. Een flexibel en gedifferentieerd woningbouwprogramma;

2. Comfortabele woningvoorraad:

 • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners. De woningen zijn duurzaam en toekomstbestendig;

3. Een (t)huis voor alle groepen inwoners:

 • Aandacht voor de groep kwetsbare inwoners met een zorgbehoefte die in de toekomst in een reguliere woning moeten blijven wonen;

4. Versterking van de woonfunctie van Oss, ook in regionaal opzicht:

 • Dit betekent het ontwikkelen van goede woonmilieus voor de inwoners van Oss, maar ook de behoefte vanuit de regio. Onze ambitie is daarbij om de woningbouw te versnellen.

 

Bij de uitvoering van deze ambities zoek je de verbinding met andere vakgebieden zoals zorg & welzijn, mobiliteit en duurzaamheid/energietransitie en ook met andere afdelingen zoals Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed en de taskforce woningbouw/bedrijventerreinen. Dit doe je zowel binnen de organisatie als daarbuiten, bijvoorbeeld met woningcorporaties of andere externe partijen. Je durft hierbij met verfrissende en vernieuwende ideeën te komen, weet partijen te enthousiasmeren en te committeren. Samen kom je tot resultaten die we in de praktijk direct toepassen.

 

Wat bieden we?

Je hebt een vrije rol binnen onze organisatie waarbij het bestuur toegankelijk is. Je krijgt de ruimte om aan de gang te gaan met nieuwe ideeën die aansluiten bij de ambities die er zijn waarbij hiërarchie niet aan de orde is.

 • Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week.
 • De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden. Waar je bij start ingeschaald wordt is afhankelijk van opleiding en ervaring, maar ten hoogste schaal 12 (maximaal € 5.814,- bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Het gaat om een vaste functie. Na een contract van 1 jaar bepalen we samen of dit omgezet wordt in een vast dienstverband.
 • Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, het Individueel Keuzebudget (IKB) en een gunstige ouderschapsverlofregeling.

 

Wie is onze ideale kandidaat?

Je bent een strateeg/programmamanager met hart voor wonen en hebt ervaring/affiniteit met andere ruimtelijk-fysieke beleidsthema’s.

 • Je bent bestuurlijk sensitief. Je bent een stevige sparringpartner en adviseur van de portefeuillehouders in politiek-bestuurlijke processen.
 • Je hebt natuurlijk overwicht, bent resultaatgericht en daarbij in staat afdelingsoverstijgend te sturen.
 • Je hebt ervaring met programmasturing en integrale strategische advisering op het ruimtelijk terrein en kunt daarbij gemakkelijk schakelen en de ‘vertaling’ geven in de verschillende niveaus: strategische, tactisch en operationeel.
 • Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, weet die concreet te vertalen voor Oss en gaat (daarbij) gemakkelijk de verbinding aan met woningcorporaties en andere marktpartijen, maar ook VNG, regio Noordoost-Brabant, BZK en G40 die relevant zijn voor de opgave. 
 • Je beschikt over een wo-diploma.

 

Afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie

Afdeling LWE bestaat momenteel uit 33 personen. De sfeer is informeel met ruimte voor humor. Er speelt veel op de diverse onderwerpen, maar er is een grote bereidheid om samen aan de slag te gaan en buiten elkaars vakgebied te kijken. De teamontwikkeling is gericht op de ambitie om strategischer te kunnen opereren als afdeling, maar ook als organisatie in zijn geheel en – mede gelet op de Omgevingswet – integraal met elkaar en met de samenleving. Vakspecialismen in ons team zijn milieu en duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit, wonen, werken natuur, erfgoed en economie.

 

Wil je meer informatie?

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Dries Ewalds, afdelingshoofd Leefomgeving, Wonen & Economie, via telefoonnummer: 14 0412.

 

Ligt hier voor jou een uitdaging?

Stuur dan je sollicitatie uiterlijk zondag 30 augustus 2020 t.a.v. Dries Ewalds.

 

1e gesprekken vinden plaats op maandag 7 september 2020. Eventueel 2e gesprekken vinden plaats op maandag 14 september 2020.

Competenties

Visie
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Initiatief

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij Oss?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website