Sociaal Domein

Sociaal Domein

In het sociaal domein werken we er hard aan om het voor iedereen mogelijk te maken mee te doen aan de samenleving. Dit doen wij door het versterken van de redzaamheid van Osse inwoners die dat nodig hebben. Zo zorgen we ervoor dat meer inwoners langer zelfstandig kunnen wonen. Dat meer inwoners werk hebben waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat inwoners die dat willen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport, cultuur, ontmoeten, scholing en ontwikkeling. Om dit voor elkaar te krijgen werken we hard aan bestrijding van armoede, verlenen en organiseren wij passende zorgvoorzieningen, bieden wij inkomensondersteuning en helpen wij inwoners met chronische financiële problemen. Wij handhaven de leerplicht en werken samen met regiogemeenten en honderden instellingen.

We zoeken elkaar hier gemakkelijk op. Als ik iets niet kan, dan kunnen we het samen doen. We kunnen goed netwerken met elkaar. Dat geeft een positief gevoel van samenwerken.

Peter Noten, Projectleider Sociaal Domein

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!