Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling

Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling

We richten ons op ruimtelijke en economische thema's (opgaven) die belangrijk zijn voor de gemeente Oss. Speerpunten zijn energietransitie, de kwaliteit van ons stadscentrum, vergunningverlening en bestemmingsplannen. Net zo belangrijk zijn onze basisprocessen rondom vergunningverlening en bestemmen. Wij gebruiken de uitgangspunten van de omgevingswet om onze organisatie hierin meer als netwerkorganisatie te laten opereren. Zo werken we steeds meer met inwoners samen aan het beheer van de openbare ruimte, nemen we als gemeente deel aan succesvolle samenwerkingen als Talentencampus Oss en Pivot Park en maken we nieuw beleid altijd met betrokkenen.

Ik had altijd gezegd, ik ga nooit bij een gemeente werken. Dat is heel suf. Toen kwam ik hier binnen en dan is er heel veel mogelijk. Het is een moderne en ongedwongen werkgever.

Handhaving jurist

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!